top of page

JS Bottle Crafts Group

Public·35 members

Тест Опросника Мло Адаптивность 200KEYWORDS: socio-psychological adaptation; adaptation of students; adaptation to the university; psychology students; higher educational institutions; psychology of students; coping strategies; academic performance; educational process.
Тест Опросника Мло Адаптивность 200ABSTRACT. The problem of socio-psychological adaptation of students was acutely faced by the education system during the mass transition to distance learning in connection with the pandemic. Since coping strategies are, on the one hand, an important predictor of adaptation, and, on the other hand, its result, it was decided to investigate the socio-psychological adaptation of first-year students (2020-2021 academic year) and the coping strategies they used during their first exam session. The results were compared with


the indicators of third-year students whose adaptation processes should have already been completed. The methods of diagnosis of socio-psychological adaptation by K. Rogers and R. Diamond, the multilevel personality questionnaire "Adaptability" by A. G. Maklakov and S. V. Chermyanin, the questionnaire "Methods of coping behavior" by R. Lazarus and S. Folkman, the "Test of exam anxiety" by R. Elpert and R. N. Heiber were used as empirical research methods. The results of the researches were compared with the average score of the session. 81 students of the Department of Psychology of UrFU of the 1st (47 people) and 3rd courses (34 people) took part in the study. The first-year students were found to have significantly higher rates of externality and anxiety interfering with achievements than the 3rd-year students. The most popular coping strategies in both groups turned out to be problem solving planning, taking responsibility and seeking social support. It was found that among first-year students, coping strategies have a more correlations with adaptation parameters, and the average score for the session is associated with coping strategies, positive reassessment and self-control, whereas in 3rd-year students, academic performance was associated only with adaptation parameters. It is concluded that coping mechanisms are more important for the adaptation of students in the first year, and academic performance is not a sign of good socio-psychological adaptation of students.


FOR CITATION: Zabara, L. I., Lebedeva, Ju. V., Shabanova, N. V. (2021). Socio-Psychological Adaptation to the University for Students of the Departmtnt of Psychology. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 185-194. DOI: 10.26i70/2079-8717_2021_06_22.


1. Andreeva, D. A. (1973). O ponyatii adaptatsiya. Issledovanie adaptatsii studentov k usloviyam ucheby v vuze [About the Concept of Adaptation. The Study of Students' Adaptation to the Conditions of Study at the University]. In Chelovek i obshchestvo: Uchenye zapiski. Iss. 13, pp. 62-69.


2.Vasil'eva, S. V. (2000). Adaptatsiya studentov k vuzam s razlichnymi usloviyami obucheniya [Adaptation of Students to Universities with Different Learning Conditions]. In Psikhologo-pedagogicheskie problemy razvitiya lichnosti v sovremennykh usloviyakh: psikhologiya i pedagogika v obshchestven. praktike: sbor. nauchnyh trudov. Saint Petersburg, Izdatel'stvo RGPU im. A. I. Gertsena.


3.Vinogradova, A. A. (2008). Adaptatsiya studentov mladshikh kursov k obucheniyu v vuze [Adaptation of Junior Students to Study at a University]. In Obrazovanie i nauka. Izvestiya Ural'skogo otdeleniya Rossijskoi akademii obrazovaniya. No. 3 (51), pp. 37-48.


5.Dubovitskaya, T. D., Krylova, A. V. (2010). Metodika issledovaniya adaptirovannosti studentov v vuze [Methodology of Studying the Adaptability of Students at the University]. In Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. No. 2. URL: _ru_2010_2_Dubovitskaya_Krilova.pdf.


6.Krasil'nikov, I. A., Konstantinov, V. V. (2009). Sotsial'no-psikhologicheskaya adaptatsiya lichnosti i strategii razresheniya vnutrennikh konfliktov [Socio-Psychological Adaptation of Personality and Strategies for Resolving Internal Conflicts]. In Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN. Vol. 11. No. 4 (4), pp. 932-938.


7.Kuchina, Z. B. (2009). Sovladanie s ekzamenatsionnym stressom u studentov vuza (na primere Internet-ekzamena) [Coping with Exam Stress among University Students (Using the Example of an Online Exam)]. In Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsial'naya rabota. Yuvenologiya. Sotsiokinetika. Vol. 15. No. 4, pp. 225-232.


9.Malyshev, I. V. (2012). Vzaimosvyaz' sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii lichnosti i koping-povedencheskikh strategii uchashchikhsya i studentov [The Relationship of Socio-Psychological Adaptation of Personality and Coping Behavioral Strategies of Students and Students]. In Izvestija Saratovskogo universiteta. Seriya. Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika. Vol. 12. No. 3, pp. 48-59.


10.Nartova-Bochaver, S. K. (1997). Coping-behavior v sisteme ponyatii psikhologii lichnosti ["Coping-Behavior" in the System of Concepts of Personality Psychology]. In Psikhologicheskhii zhurnal. Vol. 18. No. 5, pp. 20-30.


11.Nikiforov, V. I., Surygin, A. I. (2009). Teoriya i praktika vysshego professional'nogo obrazovaniya. Terminy, ponyatiya i opredeleniya [Theory and Practice of Higher Professional Education. Terms, Concepts and Definitions]. Saint Petersburg, Izdatel'stvo Politekhnicheskogo universiteta. 141 p.


13.Troshihin, V. V. (2014). Professional'naya i sotsial'naya adaptatsiya studentov: kontseptual'naya model' i zhiznennaya strategiya [Professional and Social Adaptation of Students: Conceptual Model and Life Strategy]. Belgorod, Izdatel'stvo Belgorodskogo un-ta koop., ekonomiki i prava. 200 p.


14.Shmakova, N. A. (2013). Vzaimosvyaz' sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii i koping-strategii u menedzherov [The Relationship of Socio-Psychological Adaptation and Coping Strategies among Managers]. In Vestnik MGLU. No. 16 (676), pp. 193-202. 350c69d7ab